شیخ سوری (کوه)

از ویکی خمسه
این نسخهٔ تائیدشدهٔ این صفحه و تازه‌ترین نسخهٔ آن است.

کوه(محدوده دهستان گوزل دره، شهرستان سلطانیه)

این کوه با ارتفاع ۲۴۷۰ متر در ۵۷ ‏کیلومتری شمال­ غربی شهر ‏‏زنجان‏ واقع شده است. جهت کوه، شرقی‏ – غربی‏ بوده و مختصات جغرافیایی قله‏ ی آن به‏ طول '۴۱ ˚۴۸ و عرض "۳۰ '۲۴ ˚۳۶ می ‏باشد (جغرافیایی ارتش، ۱۳۹۰: ۴۶۴).